Välkommen till Rinkebykyrkan

En samlingsplats för alla

Församlingens historia

Rinkeby Internationella Församling (RIF) startades 1989 av Lars och Margareta Mörling för att sprida Jesu budskap i Rinkeby. Församlingen innehåller internationella och arabiska gudstjänster och tillhör Evangeliska Frikyrkan. Läs mer om vår spännande resa och verksamhet!

Månadens bibelverser

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl.
Matteusevangeliet 6:19
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.
Filipperbrevet 4:6
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.
Jeremia 29:11
Rulla till toppen