Andra grupper

Gemenskap och bön i hemmen
Grupperna möts regelbundet i hemmen för att dela tron och livet med varandra. Kvällarna innehåller bön, bibelsamtal och gemenskap. Det finns hemgrupper i församlingen som möts olika veckodagar och med lite olika inriktning.