Internationell gudstjänst

Vi har internationell gudstjänst varje söndag kl 15:00 på Ellen Keys skolan i Bromsten (Duvbovägen 94, Spånga). Barnen har sin egen gudstjänst (söndagsskolan) samtidigt.  Vi lovsjunger Gud och ber tillsammans.
Gudstjänsten är på svenska men tolkas till arabiska och andra språk vid behov.

Uppdaterad: 2023-12-05