Vår tro

Vår tro

KRISTEN TROBEKÄNNELSE

Den tidiga kyrkan utformade en bekännelse för sin övertygelse och tro på Jesus som världens Frälsare, Messias och Guds son. Den utgår från apostlarnas tro, bland annat Paulus som i sitt brev till romarna, författat på 60-talet skrev att ”om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad” (Rom 10:9). En mer utförlig trosbekännelse som används sedan 381 av kyrkor i både väst och öst är den nicenska trosbekännelsen. Den kallas också CREDO efter de latinska orden för ”jag tror”.

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus,hans enfödde Son, vår Herre,vilken är avlad av den Helige Ande,född av jungfrun Maria,pinad under Pontius Pilatus,korsfäst, död och begraven,nederstigen till dödsriket,på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,uppstigen till himmelen,sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,därifrån igenkommande till att dömalevande och döda. Vi tror ock på den helige Ande,en helig, allmännelig kyrka,de heligas samfund, syndernas förlåtelse,de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

DEN NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Rulla till toppen