Predikan & Lovsång

Predikan & Lovsång

Predikan Talaren
Människan i flykt Markus Sand Människan i flykt
Apg 27-28 Markus Sand Apo27-28
Apg 15:1-16:5 Lars Mörling Lars_Apo15
Apg 18:18-20:38 Basem Besada Basem Besada_Apo 19
Liknelsen om vinstocken Johannes Stenberg Johannes_Liknelsenomvinstocken
Guds välsignelse Markus Sand Markus_valsignelse
Församlingens vision Markus Sand Markus_ForsamlingensVision
Omvändelse Markus Sand Markus_Omvandelse
Guds ord (Tolkas till arabiska) Mats Johansson Mats_Gudsord
Jesus födelse Johannes Stenberg Johannes_JesusFodelse
Frälsningen idag (Tolkas från arabiska) Demian Shammo Demian_fralsning
 
 
Lovsång
Jag sjunger Tack L_JagSjungerTack
Dagen är kommen L_DagenArKommen
Rulla till toppen