Barnverksamhet

Barnverksamhet

Barngudstjänst

Barnen har sina egna gudstjänster på söndagar i samband med gudstjänsten kl. 15.00 (Ellen Keys skolan, Bromsten). Vi har åldersanpassade grupper.
Vi brukar också åka på läger under sportlovet och sommarlovet om intresse finns. Vi vill ge Jesus till nästa generation!!!

The Lord God made clothes from animal skins for the man and his wife. Then He forced the Adam and Eve out of the garden of Eden. They were no longer His friends and their relationship with Him was broken. – Slide 10

www.freebibleimages.org

Uppdaterad: 2023-12-05

Rulla till toppen