Aktuellt

Aktuellt

Vi har internationell gudstjänst varje söndag kl 15:00 på Ellen Keys skolan, Duvbovägen 94, Bromsten (Spånga). Vi lovsjunger Gud och ber tillsammans. Barnen har sin egen gudstjänst (söndagsskolan) samtidigt. Gudstjänsten är på svenska men tolkas till arabiska och andra språk vid behov.

Vi har arabisktalande gudstjänster varje fredag kl 19:00 på Bromma Folkhögskola. I denna grupp leds hela gudstjänsten på arabiska. Många personer från olika arabiska församlingar besöker gruppen och samarbetar i tjänsten.

tisdagar samlas vi till bön via Zoom: http://us04web.zoom.us/j/4275146725
Varmt välkomna!

Rulla till toppen