Verksamhet

Vi har internationell gudstjänst varje söndag kl 10:30 på förskolan Pärlan, Gamlebyplan 15-17 Rinkeby. Vi lovsjunger Gud och ber tillsammans.
Gudstjänsten är på svenska men tolkas till arabiska, spanska och andra språk vid behov.
För att hitta till förskolan Pärlan klicka här

Vi har arabisktalande gudstjänster varje fredag kl 19:00 på Bromma Folkhögskola. I denna grupp leds hela gudstjänsten på arabiska. Många personer från olika arabiska församlingar besöker gruppen och samarbetar i tjänsten.

För att hitta till Bromma Folkhögskola klicka här