Församlingens historia

Församlingens historia

Rinkeby Internationella Församling föddes ur en längtan att föra budskapet om Jesus till de människor som bor i Rinkeby.

Rinkeby byggdes under miljonprogrammet på 1970-talet. Några kyrkor som Tenstakyrkan och Centrumkyrkan i Sundbyberg ville satsa på området. Ungdomar flyttade hit och började träffas för att be för Rinkeby. Olika kampanjer hölls. Evangeliska Frikyrkan, eller Örebromissionen som det hette då, började engagera sig genom sin invandrarpastor Theodoros Demitriades. Allt gjordes med drömmen att en församling en gång skulle startas i Rinkeby.

1989 fanns det ett par med utlandserfarenhet som kände att de skulle flytta tillbaka till Sverige med sina barn, Lars och Margareta Mörling. Efter bön och samtal med alla berörda beslöts att de skulle flytta till Rinkeby för att starta en församling tillsammans med alla dem som varit engagerade. Örebromissionen stödde arbetet andligt och ekonomiskt.

Den 1 oktober 1989 grundades Rinkeby Internationella Församling hemma hos familjen Winbergs av 10 personer (9 svenskar och 1 schweizare). Lars Mörling blev församlingens pastor. Församlingens sammankomster hölls antingen i hyrda lokaler som Svenska Kyrkans lokal och Folkets Hus, eller hemma hos medlemmarna. Arbetet växte. Eftersom familjen Mörling arbetat i arabvärlden så började tidigt en grupp arabisktalande kristna samlas. Troende från andra delar av landet flyttade in. Människor kom till tro på Jesus och döptes. Under en period fann många iranier Jesus. Team från Operation Mission kom till församlingen för att hjälpa till, ledda av Edna och Mathias Pfleiderer.

Församlingens viktigaste samlingar är den internationella gudstjänsten på söndag eftermiddag och den arabiskspråkiga gudstjänsten på fredagar.  Gudstjänsten på söndagar hålls på svenska men tolkas ofta till andra språk. Under åren har det funnits bönegrupper på svenska, arabiska, engelska, persiska, franska och tyska.

1990 blev församlingen erbjuden att driva förskoleverksamhet. I tro vågade man satsa och Förskolan Pärlan startades på Västerby Backe med 17 barn. På så sätt fick församlingen tillgång till lokaler på kvällstid för olika grupper. När kön till förskolan växte flyttades verksamheten till Gamlebyplan där man fick tillstånd att ta emot 40 barn. Förskoleverksamheten avvecklades under 2020.

Församlingen tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan.

Rulla till toppen