Förskolan Pärlan

vi håller på att avveckla förskoleverksamheten och därför kommer vi inte att ta emot några barn i höst då förskolan kommer att vara stängd.

 

Rinkeby Internationella Församling har sedan 1990 drivit en förskola som har vuxit genom åren och har för närvarande plats för 40-tal barn. Förskolan har en kristen profil med inriktning på svenska. Vi lagar våran egen mat med ekologiska produkter detta gör att  vi kan enkelt anpassa oss till barn med speciella behov.

Välkommen på besök!
Förskolan Pärlan
Gamlebyplan 15-17
163 74 Spånga
Tel: 08-761 52 20

Rektor Håkan Lindé
parlan@rinkebykyrkan.se

 

Öppettider


 

Förskolan Pärlan följer Stockholms Stads riktlinjer om öppettider med ramtiden 06.30 – 18.30 om föräldrarna har behov av det.

För närvarande har vi öppet 06.30 – 18.00. Överenskommelse om barnens närvarotider fattas för en termin i taget. Om föräldrarnas behov långsiktigt förändras kan öppettiderna på kort varsel ändras i linje med ramtiderna.

 

Köregler


 

Förskolan Pärlan är med i Stockholms Stads kö så vi följer Stockholms köregler.

 

Ansökan


 

Vi är med i Stockholms Stads kö. Man ansöker om plats till Förskolan Pärlan  på samma sätt som man ansöker till vanlig kommunal förskola, genom ”Min Barnomsorg” på Stockholms Stads hemsida. Man kan också får hjälp att ansöka på Medborgarkontoret.

 

Klagomål


  1. Vid mindre problem som har med avdelningen att göra: Prata med avdelningspersonalen eller avdelningsansvarig förskollärare.
  2. Kontakta Rektorn: Håkan Lindé

parlan@rinkebykyrkan.se

08-761 52 20, 072-856 06 66

  1. Kontakta förskolans styrelse:

Sara Lindé, Ordförande

info@rinkebykyrkan.se

08-761 52 20, 072-856 06 66

 

  1. Det går även att anmäla klagomål till Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen. Det görs enklast via anmälningsblankett som finns på Stockholms stads hemsida https://forskola.stockholm/kvalitet-och-paverkan/, via mejl till anmalan@edu.stockholm.se, eller till Kontaktcenter för

förskola 08-508 00 508

 

  1. Klagomål kan lämnas anonymt både till förskolan och till Stockholms Stad. Anonyma klagomål till förskolan kan läggas i ett kuvert i förskolans brevlåda.

 

  1. Om inte klagomålen kan lösas direkt bokas ett samtal för att utreda dessa. Där kan de som lämnat in klagomålen, berörd personal, rektor och ev. andra inblandade delta. Vid behov eller om så önskas kan återkoppling ske skriftligt om vilka åtgärder som vidtagits.