Förskolan Pärlan

Rinkeby Internationella Församling har sedan 1990 drivit en förskola som har vuxit genom åren och har för närvarande plats för 40 barn. Förskolan har en kristen profil med inriktning på svenska. All mat lagas av egen kokerska och vi värnar om att använda ekologiska råvaror.

Välkommen på besök!
Förskolan Pärlan
Gamlebyplan 15-17
163 74 Spånga
Tel: 08-761 52 20
Fax: 08-760 47 74
www.forskolanparlan.com

Förskolechef Håkan Lindé
parlan@rinkebykyrkan.se